grafika samochodu firmowego przygotowana o jednolity system identyfikacji firmy

Grafika samochodu firmowego to przykład projektu która sprawia, że w konsekwencji wygląda na większą i bogatszą niż jest w rzeczywistości!

Wydrukowana we fragmentach, które pozwoliły na jej wyklejenie na znacznie większej powierzchni.

A to ma zawsze wymierną wartość.

Oszczędność finansowa przy takim samym efekcie wizualnym!

Prezentuje jednolity design z ogólnym wizerunkiem firmy i jej pozostałymi elementami promocyjnymi.

W konsekwencji jest znakomitym uzupełnieniem obrazu firmy.