Logo to najważniejszy element w tworzeniu wizerunku firmy

Logo szkoły tańca zaprojektowane jako znak słowno-graficzny, gdzie stylizowana sylwetka tancerki stanowi jego integralny element.

Projekt logotypu to pierwszy etap w tworzeniu wizerunku firmy. Od jego jakości będzie zależał sposób postrzegania i oceny firmy. Stanowi podstawę Systemu identyfikacji wizualnej